Финален наръчник

Финална партньорска среща
12/07/2017
Google Drive (GD)
26/09/2017

Финален наръчник

В момента партньорите по проекта работят по завършването на Финалния наръчник. Основен лидер на тази дейност е Danmar Computers, но всички останали организации допринасят към общия процес със създаване на необходимото съдържание за различните части на Наръчника.  Основна цел на този продукт е да насочва чуждоезиковите преподаватели към правилен избор на онлайн ресурси и създаването на нови такива. За тази цел партньорите обобщиха основните аспекти на всички интелектуални продукти от проекта и към тях добавиха каталог от полезни линкове, уебсайтове, възможности за допълнителни обучения и квалификации и други ООР. Наръчникът ще бъде преведен на всички национални езици на партньорите по проекта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *