Финална партньорска среща

Moodle
19/06/2017
Финален наръчник
27/07/2017

Финална партньорска среща

Финалната партньорска среща по проекта беше организирана в Жешов, Полша на 3 и 4 юли 2017. На нея присъстваха представители на организациите, формиращи проектното партньорство. На събитието бяха дискутирани напредъка на дейностите по създаването на Финалния наръчник, както и организацията на втория рунд национални събития за разпространение на резултати. Координаторът на проекта даде ценни съвети и насоки на партньорите относно организирането на тези събития.   Беше отделено време за дискутиране на финансовите аспекти на проекта, а по-специално за документите, необходими за подаване на финалния отчет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *