beiker

22/06/2016

Online каталог

Партньорите по проекта приключиха работа по онлайн каталога с дигитални обучителни ресурси като е-обучение, мобилно обучение, обучение чрез компютри и отворени образователни ресурси. Инструментите в каталога […]
22/06/2016

Методологически анализ

След усилена работа беше завършен и методологическият анализ на всички ресурси в онлайн каталога. По него работиха три от партньорските организации, които имат дългогодишен утвърден опит […]
30/05/2016

Технически анализ

Паралелно с методологическия анализ беше извършен и технически анализ на обучителните ресурси. По него работиха ACP и Danmar Computers, които притежават необходимите технически умения и опит. […]
27/04/2016

Втора партньорска среща

Втората партньорска среща по проект  Mall Guide се състоя на 13 и 14 април 2016 в Атина, Гърция. На нея взеха участие представители на всички партньорски […]