План на урока

14/11/2016

Classroom.bg

Описание на групата Език: Английски Умение за практикуване/подобрение: Граматика Обучителната група Брой обучаеми: 2 групи X 15 ученика (17 мъже, 13 жени) Възраст: 9 – 12 […]
14/11/2016

Jojo sucht das Glück

Описание на групата Език: Немски Умение за практикуване/подобрение: Разговор Обучителната група Брой на обучаемите: 19 (13 мъже, 6 жени) Възраст: 18 – 50 Обучаемите в групата […]
14/11/2016

Going to the Taverna

Описание на групата Език: Гръцки Умение за практикуване/подобрение: Слушане с разбиране Обучителната група Брой обучаеми: 20 (8 мъже, 12 жени) Възраст: 20-55 години Обучаемите в групата […]
14/11/2016

BBC Talking business

Описание на групата Език: Английски Умение за практикуване/подобрение: Четене с разбиране Обучителната група Брой обучаеми: 9 (4 мъже, 5 жени) Възраст: 24 – 53 Групата е […]