New developments_bg

26/09/2017

Youtube

Основна информация Език: Всякакъв (учебният план е за английски език) Умение: Слупане с разбиране Целева група: всякакви обучаеми Кратко описание Независимо от важността на слушането с […]
26/09/2017

History of pizza – Четене с разбиране

Основна информация Език : Английски Умение : Четене с разбиране Целева група : обучаеми (14-16 години), обучители Кратко описание Това упраажение и учебен план към него […]
26/09/2017

Test on Technology – лексика

Основна информация Език : Английски Умение : Лексика Целева група : учители/обучители Кратко описание Test on Technology – лексика е инструмент, който може да се използва […]
26/09/2017

Google Drive (GD)

Основна информация Език: Английски Умение: Слушане с разбиране Целева група: обучаеми ниво A2 Кратко описание Темата на урока е „Пари и любими храни”. Обучаемите слушат подкасти […]