27/07/2017

Финален наръчник

В момента партньорите по проекта работят по завършването на Финалния наръчник. Основен лидер на тази дейност е Danmar Computers, но всички останали организации допринасят към общия […]
12/07/2017

Финална партньорска среща

Финалната партньорска среща по проекта беше организирана в Жешов, Полша на 3 и 4 юли 2017. На нея присъстваха представители на организациите, формиращи проектното партньорство. На […]
14/03/2017

Четвърта международна партньорска среща

Четвъртата партньорска среща по проекта се състоя на 16-17 февруари 2017 в Хемел Хемпстед, Великобритания. В събитието участваха представители на всички партньорски организации. Фокусът на дискусиите […]
12/03/2017

Новоразработени онлайн ресурси за чуждоезиково обучение

Следващата стъпка от проекта беше създаването на 5 нови онлайн инструмента за чуждоезиково обучение, които могат да се използват директно от преподавателите. Координатор на тази дейност […]