Jojo sucht das Glück
14/11/2016
Новоразработени онлайн ресурси за чуждоезиково обучение
12/03/2017

Classroom.bg

Описание на групата

 • Език: Английски
 • Умение за практикуване/подобрение: Граматика

Обучителната група
 • Брой обучаеми: 2 групи X 15 ученика (17 мъже, 13 жени)
 • Възраст: 9 – 12

Обучителната група се състои от ученици в начално училище на възраст 9-12 години. Те са съответно във втори, трети и четвърти клас. Изучаването на чужд език в училище (английски) е част от учебната програма за всички държавни и частни учебни заведения и е задължително за тях. В повечето случаи в началните училища се отделя много малко време за упражнения и практикуване на учебния материал по чужд език, а това води до празнини в знанията на учениците, което им създава трудности на по-късен етап. Повечето учители работят с остарели методи и материали, което е причина някои родители да потърсят алтернативни решения що се отнася до образованието на децата им. Най-често срещаното от тях е записване на уроци в частни образователни центрове. Независимо от малката разлика във възрастта на учениците, на този етап нивото на знанията им е горе-долу еднакво. Преди началото на всяка учебна година преподавателите в образователния център правят тест за определяне на нивото и проверка на знанията и спрямо резултатите от него разделят децата в две групи. В едната са тези, които имат малко по-високо ниво на владеене, а в другата – тези с по-ниско.


Курсът
 • Местоположение: Частен детски обучителен център в София, България
 • Формат на курса: Занятия 2 пъти седмично
 • 1 урок = 45 мин
 • Продължителност: 25-30 седмици
 • Ниво: А1

Записването в курса става по желание от родителите. Курсът се провежда по време на цялата учебна година в България, която е 25-30 учебни седмици – от средата на месец септември до края на месец май. При наличие на желаещи, курсът може да продължи и през юни и част от юли. Занятия не се провеждат по време на ваканции, празнични и почивни дни. Учебният материал е подходящ за ниво А1.
Занятията се провеждат сутрин през първи учебен срок, когато учениците са
втора смяна на училище и съответно следобед през втори учебен срок, когато учениците са сутрин на училище. Курсът се избира от родителите на децата, като е изцяло съобразен с нивото на децата и изучавания материал в училище.
Акцент на курса е практикуването на езика. Основната му цел е учениците да преодолеят езиковата бариера, което за повечето деца е най-трудно. Това става най-лесно чрез комуникиране помежду си и упражнения, тъй като по този начин най-лесно се усвоява учебния материал. Основно правило по време на часовете е преподавателят и учениците да говорят само на английски. Използването на майчин език става само при необходимост и по преценка на преподавателя – например при обяснение на сложна материя.


Технически параметри
 • Налични материали/оборудване в класната стая: компютри, wifi Интернет, слушалки; мултимедия; тонколони.
 • Налични материали/оборудване в домовете на учениците: смартфон, компютър; Интернет; слушалки.

Всички преподаватели имат умения за работа с компютър, мултимедия и друго оборудване, но не всички обучаеми имат. Имайки предвид младата си възраст, повечето от тях нямат имейл акаунт. Въпреки това много от тях вече притежават определени компютърни и дигитални умения. Всички могат да използват Интернет, смартфони и таблети на основно или средно напреднало ниво.


Класната стая
 • Налични материали в класната стая: речници, книги, хартия, пособия за писане.
 • Подредба на местата за сядане: под формата на u, с възможност за разместване, ако се наложи.

 

Link: http://classroom.bg/online-video-lessons/2.htm

Сваляне на плановете за уроци в PDF вариант

Можете да използвате секцията за коментари по-долу за да давате своите предложения за промени и подобрения, както и всякаква обратна връзка, която може да ни е полезна за усъвършенстване на продуктите от проекта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *