Финален наръчник
27/07/2017
Test on Technology – лексика
26/09/2017

Google Drive (GD)

Основна информация

  • Език: Английски
  • Умение: Слушане с разбиране
  • Целева група: обучаеми ниво A2

Кратко описание

Темата на урока е „Пари и любими храни”. Обучаемите слушат подкасти и отговарят на въпроси от викторина. Предвидено е и провеждане на ролеви игри.


Разработване на инструмента

Идея/концепция

Идеята на упражнението е обучаемите да придобият знания, необходими при описание на храна и любими ястия; да могат да водят разговори на тази тема и да обогатят речниковия си запас и граматически познания.

Използвани инструменти и методи

Подкасти (MP4 files) Подкастите са подходящ инструмент за самоподготовка и индивидуално обучение. Представляват кратки аудио файлове, които обучаемите могат да слушат колкото пъти е необходимо и да практикуват езика през това време. Дикцията на говорешите е много ясна и отчетлива, което помага на обучаемите да подобрят и уменията си за разговор и правилно произношение.

Google викторини: Те са добър начин за измерване на наученото. Помага на обчаемите да придобият представа за нивото на напредък и да тестват познанията си.

Обратна връзка: за получаване на най-ефективна обратна връзка е препоръчително обучителния процес да се организира в групови сесии или т.нар. „връстници обучават връстници”. Този метод позволява на обучаемите да работят в група, да обменят идеи и да получат обратна връзка от останалите незабавно. Методът е много успешен, но преподавателя трябва да има предвид, че той не работи еднакво добре за всички. Някои обучаеми могат да изпитват затруднения, когато темпото, с което групата напредва е по-бързо от тяхното индивидуално. В такива случаи може да се случи изоставане на член на групата, на което трябва да се обърне внимание веднага и да се работи по отстраняването му.

Ролеви игри: този метод е много ефективен, защото обучаемите упражняват своите умения за слушане и водене на разговор. В процеса се научават и много нови думи и изрази. Избраната тема беше „Пари и любими храни”. Ролевата игра посветена на темата за паритее придружена с инструкции и отговори на въпроси, които могат да възникнат в процеса.

 

Използвани ресурси (човешки, оборудване, други)

Лаптоп:лаптопи, таблети и смартфони играят много важна роля в разработването на нови обучителни ресурси. Без тези устройства, ресурсите не могат да се използват. Интернет достъпа също е много важен. Употребата на лаптоп/компютър по време на урока подпомага преподавателя в процеса на обучение.

Podcasts (MP4 file) е дигителен аудио или видео запис, който може да се слуша неограничено. По този начин едно и също упражнение може да се прави толова пъти, колкото са нужни за да може обучаемите да придобият увереността, необходима за преминаване към следваща фаза.

SoundCloud е глобална онлайн платформа за разпространение на аудио файлове, която позволява на потребителите да качват, записват, споделят и промотират своите файлове.

Google викторини: Те са добър начин за измерване на наученото. Помага на обчаемите да придобият представа за нивото на напредък и да тестват познанията си. Обучителя създава викторини в Google, за да подпомага обучаемите в процеса на тестване на знанията.

Google documents: създаване, достъп и споделяне на документи, таблици и въпросници от всяка точка. Инструкциите и детайлите за упражнението могат да се предоставят и на обучаемите. Документите могат да бъдат редактирани и преподавателят може да оставя коментари за представянето на обучаемите. PDF презентации също могат да бъдат качени, за да може обучаемите да имат достъп до всякаква информация по отделни теми.

Членовете на екипа имат за задача да рарзаботят планове за работа, учебни планове и да се уверят, че платформата и материалите в нея отговарят на нуждите на обучаемите.

 

Възникнали пречки и затруднения

Уверете се, че урока е преподаден добре и всички обучаеми и преподаватели имат достъп до необходимите материали.


Употреба

Методологически анализ на инструмента

Google Диск (GD) е услуга за съхранение на файлове и синхронизация, създадена от Google. Тя позволява на потребителите да съхраняват файлове в облака, да споделят и редактират на документи, електронни таблици и презентации със сътрудници. GD обхваща Google документи, таблици, форми и слайдове – офис пакет, който позволява съвместно редактиране на документи, електронни таблици, презентации, рисунки, формуляри и др.

GD предлага 15GB безплатно онлайн пространство за съхранение. Всички файлове в GD могат да бъдат достигнати от всеки смартфон, таблет или компютър от всяко място и единственото, което е необходимо е интернет връзка. Той е много полезен инструмент в сферата на образованието, тъй като позволява да се канят други потребители, които могат да преглеждат, изтеглят, и да си сътрудничат при създаването и употребата на всички файлове, които създателя поиска.

Всички обучаеми могат да имат достъп до файловете от дома си или в езиковия център/училището.

При създаването на този инструмент GD беше изплолван за споделяне на файлове и създаване на викторини. Обучаемите имат достъп до урока по всяко време и могат д аправят упражнението със собствено темпо. Преподавателят може да проверява напредъка на обучаемите като анализира отговорите им на въпросите от викторините.


Технически анализ на инструмента

Файловете трябва да са защитени от възможност всеки потребител да може да прави редакции по тях. Препоръчително е копия на файловете да се пазят на отделен носител, тъй като платформата Гугъл Диск (GD) не предлага възстановяване при евентуално изтриване на данни.

Обучаемите трябва да имат достъп до GD и да имат позннаия как да го използват.

 


Изтеглете плана за уроци в PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *