History of pizza – Четене с разбиране

Test on Technology – лексика
26/09/2017
Youtube
26/09/2017

History of pizza – Четене с разбиране

Основна информация

  • Език : Английски
  • Умение : Четене с разбиране
  • Целева група : обучаеми (14-16 години), обучители

Кратко описание

Това упраажение и учебен план към него са подходщи за работа с обучаеми със средно ниво на владеене на английски език. (В1). След леки промени в сложността на текста и опростяване на упраженията, упражнението може да бъде адаптирано и за обучаеми с по-ниски нива на владеене на езика. Темата на текста е храната (История на пицата) и покрива миналите граматически времена.


Разработване на инструмента

Идея/концепция

Този инструмент е много подходящ за преподаватели, които работят със средно напреднали обучаеми – индивидуално или в групи. Ресурса може да бъде използван само от хора, ккоито вече имат добри познания по английски език. Различните видове упражнения развиват не само уменията за четене с разбиране, но и граматика и лексика. Обучаемите ще имат възможността да упражнят вече натрупаните знания, както и да обогатят речниковия си запас. В случаите когато ресурса се прилага в групи има възможност и за организиране ан дискусии между обучаемите, което ще доведе до затвърждаване на знанията и подобряване на уменията за изразяване.

Избрахме да разработим този инструмент, най-вече защото подобен тип упражнения са много комплексни и изключително полезни. От една страна обучаемите прилагат на практика всички езикови умения, които притежават, а от друга преподавателят може да оцени различни аспекти от знанията на обучаемите чрез подбор на подходящите упражнения. Този вид упражнения дават възможност на преподавателя да засече силните и слабите страни на всеки обучаем.

Използвани инструменти и методи

За разработването на инструмента използвахме платформата Wikispaces.com, която сметнахме, че е най-подходяща за целта тъй като е лесна за употреба и работи много добре на мобилни устройства.

В началото направихме профил на Център РУНИ и се регистрирахме като преподавател. След попълване на необходимата информация за организацията (държава, град, пощенски код, име на организацията, език и целева група), започнахме да създаваме виртуалната класна стая. В десния горен ъгъл на таблото (Dashboard) кликнахме върху синия бутон Създаване на Уики(Create Wiki). След това въведохме описание на класната стая и ресурса, който смятаме да създадем – сфера, в която ще се използва (основно, начално, средно, висше образование; бизнес; неправителствен/правителствен сектор). Трябва да се предостави и информация за темата на курса и езиковото ниво, което трябва да имат потребителите.

След съзаване на новото Wiki, уебсайта препраща към виртуалната класна стая, където трябв ада се добави съобщение за посрещане на бъдещите потребтели на платформата.

Следващата стъпка е създаване на страница в класната стая (Wiki Classroom), където да се качат обучителните материали за новия ресурс – текста и упражненията за четене с разбиране. Това става чрез създаване на нова страниця (избора се прави от менюто в горната част на екрана). Новата страница се създава по подобие на обикновен документ в WORD. Тук добавихме текста за упражненията, както и няколко подходящи илюстрации.

След като създадохме отделна страница с основния текст, необходим за упражненията, създадохме и отделни страници, където качихме всяко упражнение, свързано с текста (4 различни упражнения в 4 отделни страници). Изполвахме възможността за „заключване“ на упражненията (Lock the exercises). Отключването им ще бъде направено непосредствено преи началото на процедурата по тестване.

 

Използвани ресурси (човешки, оборудване, други)

Упражнението за четене с разбиране беше разработено от двама обучители, работещи за организацията. Целта на упражнението е да се оцени способността на обучаемите да прочетат и осмислят даден текст. Подобни упражнения са неделим ачаст от всеки курс по изучаване на чужд език.

Инструмента е разработен отчитайки необходимостите, знанията и уменията на целевата група. Първоначално преподавателите направиха проучване в интернет, откъдето подбраха подходяща информация, анализираха я и я превърнаха в хомогенен текст. Материалите, използвани при създаването на ресурса отговарят на лексиката и граматиката, включени в учебния план на съответаната целева група.

От гледна точка на оборудване, преподавателите използваха компютри с достъп до интернет, обучителни материали и онлайн речници.

Възникнали пречки и затруднения

Процеса на разработване на упражнението премина много гладо и без никакви спънки.


Употреба

Методологически анализ на инструмента

Въведение

Wikispaces е отворена система за създаване на виртуални класни стаи, където преподаватели и обучаеми могат свободно да комуникират и обменят съдържание. След като преподавателят създаде класна стая, в нея могат да се качват материали и да се дават задачи, които обучаемите трябва да изпълнят в някакъв срок самостоятелно или по групи. Платформата също така предоставяинструменти за оценка, които могат да са от голяма полза за преподавателя когато иска да измери напредъка на обучуаемите и степента им на ангажираност в обучителния процес. Преподавателите могат лесно да качват материали, да създават дискусии и проекти. Друг важен плюс на платформата, че преподавателите имат ъзможност да преценят кои обучаеми имат нужда от допълнителна помощ.

Платформата предлага инструменти за бързо и лесно създаване на задачи, споделяне на ресурси, коментиране, организиране на дискусии и др.

Новосъздаденият инструмент за четене с разбиране е насочен към обучаеми със средно ниво на владеене на английски език – ниво B1.

Упражненията подобряат не само уменията за четене с разбиране, а и граматическите и лексикалните познания. Обучаемите ще имат възможност да приложат знаничта, които вече имат, както и да придобият нови такива..

 

Примерно приложение в клас

Ресурсът е създаден с цел упражнение на уменията за четене с разбиране. От граматическа гледна точка упражнява миналите времена, както и някои предлози.

Инструментът може да се прилага по време на групови или индивидуални занятия в реална среда, но Wiki Classroom е перфектен ресурс за организация на дистанционно обучение.

Текстът за четене и инструкциите за отделните упражнения към него са качени в платформата. Преподавателят трябва да израти покана на обучаемите, чрез имейл или предоставяне на код, за да се присъединят към виртуалната класна стая и да започнат упражненията. С цел осигуряване на равен старт, те ще бъдат заключени, а преподавателят трябва да ги отключи непосредствено преди началото на занятието. Tобучаемите трябва да свалят на своите устройства файловете с упражнения, да ги попълнят и да ги качат отново в платформата, когато приключат. Езиковото ниво е B1. Основната задача на обучаемите е да прочетат и анализират текста. След това трябва да направят 4 типа упражнения – вярно или грешно (10 изречения); 5 въпроса с множествен избор; 5 въпроса с отворен отговор и едно лексикално упражнение (да намерят синоними в текста).

Преди началото на упражнението преподавателят трябва да представи правилата на задачата и да постави времева рамка за завършване на всяко упражнение. След приключване на времето несе позволява качване ан отговори в системата, което трябва стриктно да се следи от преподавателя. По време на упражненията обучаемите могат да отправят въпроси към преподавателя.

Прогреса на обучаемите и тяхната ангажираност могат да се следят по всяко време. След края на упражнеенията, преподавателят може да прикани обучамеите да споделят мнение в дискусионния чат.

С много малки промени, ресурса може да се използва успешно и в реална среда, което е детайлно обяснено в примерния учебен план, представен по-долу.

По преценка на преподавателя, обучаемите могат да използват речник по време на упражненията.

Плюсове и минуси

Инструментът е ефективен и улеснява обучителния процес. Най-позитивния аспект е, че предлага всички функционалности на реална класна стая, но онлайн. Перфектно решение за обучаеми, които поради някаква причина не могат да посещават чуждоезикови часове в реална среда, както и за преподаватели, които искат да подобрят услугите си.

Като негативен аспект може да се посочи, че за да могат да употребяват ресурса ефективно и преподавателите и обучаемите трябва да притежават добри дигитални умен.

 

Заключение

Wikispaces е онлайн класна стая, перфектно решение за дистанционно обучение. Ленса е за употреба както от преподаватели, така и от обучаеми. Позволява на преподавателите да създават съдържание, да организират доскусии и да следят напредъка на обучаемите. Новосъздаденият инструмент за четене с разбиране е насочен към обучаеми със средно ниво ан владеене на английски език – ниво B1, но може да бъде адаптирано и към по-ниски или по високи нива – A1-A2 or B2. Темата на текста е интересна за всякакви обучаеми – История на пицата.


Технически анализ на инструмента

Уебсайтът позволява употреба от всеки браузър. Wiki поддържа хиперлинкове и има проста структура, позволяваща създаване на нови страници и свързване помежду им. Употребата на инструмента е много лесна, но първоначалното създаване на профил в платформата изисква ИКТ познания.

 


Изтеглете плана за уроци в PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *