Четвърта международна партньорска среща
14/03/2017
Финална партньорска среща
12/07/2017

Moodle

Основна информация

  • Език: Немски
  • Умение:Граматика
  • Целева група:Ресурсът е подходящ за всякакви групи обучаеми

Кратко описание

Този обучителен ресурс се състои от няколко упражнения за практикуване на Konjunktiv II (нереални условия и желания в настоящето).Упражненията могат да се направят едно след друго или поотделно, в зависимост от наличното време и нужди на обучаемите.

Упражненията са насочени към обучаеми с ниво В1 и отговарят на материала, застъпен в учебник Schritte plus 5, но няма пречка да се използват от обучители и обучаеми, които работят с други учебници и системи.


Разработване на инструмента

Идея/концепция

Обучаемите в нашето училище не посещават традиционни часове по чужди езици. Част от подготовката им протича в платформата Moodle. Нашият Moodle предлага допълнителни обучителни материали към всеки урок в учебниците по сисметата Schritte plus. Материалите включват упражнения за практикуване на граматика, слушане с разбиране чрез видеа, четене с разбиране с помощта на текстове, дискусионни форуми и линкове към интересни културни или исторически уебсайтове, свързани с Германия.

Всички наши обучаеми са запознати с платформата Moodle platform. Тя е идеалния инструмент за практикуване на граматикаи други допълнителни упражнения. Поради тази причина решихме да разработим новия обучителен инструмент именно използвайки тази платформа.

 

Използвани инструменти и методи

Първо прегледахме граматическите теми, представени в учебника и преценихме коя от тях причинява най-големи затруднения на обучаемите и поради тази причина изисква повече практика и упражнения от останалите. Следтова прегледахме материалите, които вече имаме налични в платформата Moodle. Забелязахме, че това от което имаме най-голяма нужда са повече упражнения за практикуване на Konjunktiv II.

На следващ етап създадохме самите упражнения. В процеса на разработка се стремяхме да направим различен тип задачи от отворен, полуотворен и затворен тип. В допълнение към това, всички упражнения бяха разработени така, че да са подходящи за различни групи обучаеми.

Последната стъпка беше насочена към добавяне на обратна връзка след всяко упражнение. Нашият богат опит сочи, че обучаемите са по-мотивирани, когато получат обратна връзка, която да им посочи правилните и грешните отговори. Поради тази причина винаги се стремим да даваме обратна връзка относно реултатите на обучаемите – положителните, но най-вече отрицателните им резултати, за да ги окуражим да продължават да се упражняват и да подобряват уменията си.

 

Използвани ресурси (човешки, оборудване, други)

Граматическата тема беше подбрана от опитен учител по немски език, който също така създаде и упражненията. Друг преподавател, който е по-запознат с платформата Moodle подпомогна създаването на упражненията в профила на организацията в платформата.

Необходимо е да се инсталира специален софтуер за използването на Moodle. След инсталирането му могат да се създават нови курсове и да се качват всякакви обучтелни материали в системата.

Що се отнася до оборудване, необходими са компютър с Интернет достъп за зареждане на платформата, създаване на дейности и качване на материали. За намирането на подходящ видео материал, който да послужи за база на едно от упражненията, използвахме YouTube.Видео материалите са свободно достъпни и могат лесно да се инкорпорират в Moodle.

 

Възникнали пречки и затруднения

Moodle е чудесен инструмент за осигуряване на обучителни материали, като дава на обучаемите възможността за допълнителни упражнения и им осигурява информация, която не е задължителна за учебния процес, но е много полезна иинтересна. От гледна точка на преподавателите обаче, не е толкова лесно да се синтезира и качи целяитобучителен материал в платформата. Тя не е толкова интуитивна и няма ръководство за потребителя, в което да са представени различните функционалности и как да се организира процеса на създаване на нови упражнения. Поради тази причина създаването на нови упражнения отнема много време и се базира на принципа проба-грешка. Създаването на курсове и упражнения в Moodle отнема много време и усилия, което може да е разочароващо за някои преподаватели и да ги откаже от намерението да използват тази или друга онлайн обучителна платформа.


Употреба

Методологически анализ на инструмента

Въведение:
Този инструмент се състои от шест упражнения за практикуване на Konjunktiv II(нереални условия и желания в настоящето). Упражненията могат да се направят едно след друго или поотделно, в зависимост от наличното време и нужди на обучаемите.

Упражненията са насочени към обучаеми с ниво В1 и отговарят на материала, застъпен в учебник Schritte plus 5, но няма пречка да се използват от обучители и обучаеми, които работят с други учебници и системи.Упражненията могат да се направят в час, като част от урок по граматика, но могат и да се използват като материал за самоподготовка или домашна работа.

За да могат да направят упражненията, обучаемите трябва да са запознати с концепцията на Konjunktiv II, как се образува и употребява за изразяване на нереални условия и желания в настоящето. Няма нужда обучаемите да имат познания за нереални условия в миналото.

Примерно приложение в клас:
Инструмента покрива основна част от немската граматика, която служи за изразяване на нереални условия и желания в настоящето.

Учителите, които работят с учебник Schritte plus 5 могат да използват упражненията веднага след като представят образуването и употребата на Konjunktiv II (урок 4). Упражненията в платформата Moodle могат да се използват като допълнение към упражненията, дадени в учебника, както и самостоятелно. Учителите, които работят с други учебници или с отворени образователни ресурси, също могат да използват упражненията непосредствено след като са преподали теоретичната част на материала.

Упражненията в Moodle се състоят от 6 различни части, първата от които е посветена на слушане с разбиране. Трудността се увеличава с всяко следващо упражнение.В първата задача, обучаемите трябва да слушат песен и да попълнят празните места или да избират липсваща дума от списък с възможности.В следващите упражнения те трябва да образуват правилни изречения, като изберат глагол в Konjunktiv II избирайки от 3 опции и попълнят празните места в изреченията.

Упражненията могат да се правят в клас или у дома, ако обучаемите имат достъп до компютър и Интернет. За да се слуша видеото в първото упражнение са необходими и слушалки.

Като алтернативен вариант, обучаемите могат да правят упражненията и като домашна работа, ако имат компютър, интернет и слушалки у дома.

Потребителите, които искат да имат достъп до профила на Iberika в Moodle могат да влязат в системата като гост.Кликнете на “Als Gast anmelden” и напишете парола: gast1за достъп до всички упражнения към Schritte plus 5, урок 4.

Плюсове и минуси:
Упражненията предполагат гъвкава употреба и са пододящи за всякакви групи обучаеми.Могат да се правят в клас или у дома.Обучаемите могат да изберат дали да направят всички упражнеия или някои от тях, както и сами да определят темпото, с което да работят.Те могат също така да повтарят всеко упражнение неограничен брой пъти.

Преподавателите обаче, трябва да имат предвид, че теоретичната чат трябва да бъде представена предварително. Обучаемите трябва да знаят как се образува Konjunktiv II в кои случаи се прилага, преди да преминат към упражненията. Обучаемите с ограничени ИКТ умения, както и тези, които не са запознати с платформата Moodle ще имат нужда от допълнителни инструкции и помощ при достъпа до упражненията.

Заключение:
Упражненията покриват много основна част от немската граматика.Те могат да се използват еднакво добре както в клас, така и самостоятелно у дома с мнгоо млко усилие от страна на преподавателя.Тъй като всички упражнения могат да се направят отделно, обучаемите могат да изберат собствено темпо и да ги направят колкото пъти сметнат за необходимо.Обучаемите с ограничени ИКТ умения, както и тези, които не са запознати с платформата Moodle ще имат нужда от допълнителни инструкции и помощ при достъпа до упражненията.


Технически анализ на инструмента

Moodle е онлайн система за обучение, която се употребява широко от много образователни институции по света.Поради тази причина, много обучаеми са запознати с функционалностите на системата и могат да я използват без затруднения.Обучаемите с ограничени ИКТ умения, както и тези, които не са запознати с платформата Moodle ще имат нужда от допълнителни инструкции и помощ в началото при достъпа до системата и навигирането в платформата.

За да имат достъп до платформата, обучаемите трябва да се регистрират. По отношение на харуер, необходими са компютър/лаптоп, интернет връзка и колони/слушалки. За употребата на Moodle не се изисква специален софтуер за обучаемите. Преподавателите обаче, трябва да инсталират специализиран софтуер, за да могат да създават курсове и да качват материали в платформата.

Веднъж инсталирали софтуера, преподавателите, които са запознати с функционалностите на платформата ще открият, че Moodle е чудесен инструмент за създаване на упражнения и качване на обучителни материали. Платформата поддържа и форум, в който обучаемите могат да комуникират помежду си и с преподавателя. Само регистрирани потребители могат да използват курсовете, което значи, че всички материали и разговори в платформата са конфиденциални.


Изтеглете плана за уроци в PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *