Нови инструменти за изучаване на чужди езици

За Нови инструменти

TЦелта на този документ е да подпомага обучителите по чужди езици в процеса на прилагане на онлайн инструменти в часовете, както и при създаването на нови такива.

След внимателни анализи, партньорите по проекта разработиха 5 нови обучителни инструмента за практикуване на лексика, граматика, умения за писане, четене и слушане с разбиране, разговор и фонетика. Детайлни учебни планове и описание на новосъздадените инструменти са представени по-долу.

Методология

Партньорите по проекта решиха новите обучителни ресурси да бъдат базирани на популярни онлайн инструменти, описани в Методологическия анализ на 100-те обучителни иснтрумента (О2). Основната причина за това е, че тези ресурси са широко разпространени и познати на потребителите, което ги прави идеална основа за нови разработки. Всички партньори притежават широк опит в работата с инструментите и в зависимост от силните им страни, те бяха разпределени между тях. След това експертите определиха кой онлай ресурс е най подходящ за разработването на инструмент за различните умения: лексика, граматика, умения за писане, четене и слушане с разбиране, разговор и фонетика.

Разработването на всеки нов инструмент включва следните етапи:

  • Определяне на целева група обучаеми и ниво на владеене на езика
  • Кратко описание на новия инструмент
  • Идеята зад разработването на инструмента и причината, поради която е създаден
  • Описание на използваните методи и инструменти в разработването
  • Изполвани ресурси (човешки, оборудване) в процеса на създаване на инструмента
  • Възникнали пречки и затруднения
  • Методологически анализ на инструмента (по модела на продукт 2 от проекта)
  • Технически анализ на инструмента (по модела на продукт 3 от проекта)
  • Примерен учебен план с предложение за прилагане на ресурса в клас

Нови обучителни ресурси

26/09/2017

Youtube

Основна информация Език: Всякакъв (учебният план е за английски език) Умение: Слупане с разбиране Целева група: всякакви обучаеми Кратко описание Независимо от важността на слушането с […]
26/09/2017

History of pizza – Четене с разбиране

Основна информация Език : Английски Умение : Четене с разбиране Целева група : обучаеми (14-16 години), обучители Кратко описание Това упраажение и учебен план към него […]
26/09/2017

Test on Technology – лексика

Основна информация Език : Английски Умение : Лексика Целева група : учители/обучители Кратко описание Test on Technology – лексика е инструмент, който може да се използва […]
26/09/2017

Google Drive (GD)

Основна информация Език: Английски Умение: Слушане с разбиране Целева група: обучаеми ниво A2 Кратко описание Темата на урока е „Пари и любими храни”. Обучаемите слушат подкасти […]
19/06/2017

Moodle

Основна информация Език: Немски Умение:Граматика Целева група:Ресурсът е подходящ за всякакви групи обучаеми Кратко описание Този обучителен ресурс се състои от няколко упражнения за практикуване на […]
Криейтив Комънс договор
Този продукт е лицензиран съгласно Международния лиценз Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0.