Google Drive (GD)
26/09/2017
History of pizza – Четене с разбиране
26/09/2017

Test on Technology – лексика

Основна информация

  • Език : Английски
  • Умение : Лексика
  • Целева група : учители/обучители

Кратко описание

Test on Technology – лексика е инструмент, който може да се използва от преподаватели по чужди езици както в клас за упражняване на лексика в сферата на технологиите, така и да послужи като пример как могат да разработят собствени интерактивни упражнения за упражняване на лексика.


Разработване на инструмента

Идея/концепция

Идеята за упражняване на лексиката под формата на интерактивни упражнения се базира на все по-широката употреба на електронното обучение и ИКТ в чуждоезиковото обучение. Обогатяванет на речниковия запас се свърза в наизустяването на нови думи, което много често води до тяхното забравяне. Един от начините за оптимизирането на обучителния процес и постигане най устойчиви знания е включването на повече сетива (текст, картина, аудио) и използването на повече интерактивни упражнения (доказано е, че обучаемите са по-фокусирани и мотивирани да учат, когато участват в игри и интересни задачи).

Използвани инструменти и методи

За разработването на този примерен обучителен инструмент бяха използвани WordPress, който доказано е най-популярния и лесен начин за управление на уебсайтове в Мрежата, поддържащ повече от 60 млн. уебсайта и H5P – безплатен инструмент, базиран JavaScript, който позволява създаването, споделянето и исползването на интерактивно HTML5 съдържание. Инструмента може да се използва самостоятелно, или като добавка към платформи като Moodle, Drupal или WordPress.

В началото на процеса по разработване създадохме акаунти в двете платформи H5P и WordPress. След вход в H5P можете да редактирате своя профил и да започнете да създавате съдържание. За целта трябва да изберете какъв тип съдържание искате да създадете. Удачен избор за лексикални упражнения са Картите за диалог, които могат да се използват като помощно средство, с което обучаемите да запомнят лесно думи, изрази и изречения. Картите за диалог имат подсказка от едната страна и съответния отговор от другата. След като изберете Карти за диалог от менюто „Избор на вид съдържание“ можете да започнете да редктирате задаата. В горната част на прозореца трябва да се напише заглавие, което да се показва на обучаемите при използването на картите. В полето Описание на задачата трябва да се дадат инструкции на потребителите, как да направят задачата. След като направите това, натиснете бутона Add dialog button, за да добавите първата карта. В полето за текст изпишете думата на Вашия език и в полето за отговор напишете превод на чуждия език. Тогава можете да добавите и картинка или снимка в полето за визуално съдържание. Следвайки същата процедура добавете и останалите карти. Когато завършите задачата, запазете я и я прегледайте във Вашия акаунт. Когато отворите задачата в H5P, в полето за адрес в браузъра ще намерите линк, който в последствие може да се използва при създаването на съдържание. Най-лесният начин за създаване на собствен сайт в WordPress е да се създаде акаунт в wordpress.com. името, което сте използвали при регистрация, в последствие ще бъде използвано като линк към Вашия WordPress сайт, например my-site.wordpress.com. След като изберете дизайн на сайта, можете да съсдавате допълнителни страници и да добавяте интерактивно съдържание.

 

Използвани ресурси (човешки, оборудване, други)

От гледна точна оборудване, при създаването на инструмента бяха използвани компютър и интернет връзка. Двама служители на организацията създадоха инструмента, като единия подготви концепцията и съдържанието, а другия осигури техническа подкрепа при прехвърлянето на съдържанието онлайн (съдаване на упражнения в H5P и слагането им в WordPress). За добавяне ан подходящ снимков материал към някои упражнения, беха изпозлвани сайтове за безплатно сваляне на снимки – Pixabay и Freeimages. Друг полезен ресурс при създаването на упражнения са онлайн речниците, например Oxford Online Dictionary. Времетраенето на процеса на разработване на подобен инструмент би отнело около 4-6 часа, в зависимост от ИКТ уменията на човека, който го прави.

Възникнали пречки и затруднения

Основното предизвикателство беше намирането на подходящо съдържание, както и подходящи снимки и илюстрации. Тъй като създаването на сайт в WordPress е значително лесно, може да се използва от всеки преподавател или училище. Създаването на други сайтове изисква повече техническа подготовка и средства за поддръжка.


Употреба

Методологически анализ на инструмента

Въведение

Test on Technology – vocabulary practice е инструмент за преподаване и изучаване на лексика в областта на ИКТ, насочен към обучаеми от нива A2-B1. Това е ефективен обуителен инструмент, особено когато се използва от младежи, поради наличието на много снимки и интерактивно съдържание. Примерните упражнения са представени като Карти за диалог, Флашкарти, Съставяне на текст и Избор на правилната дума.

Примерно приложение в клас

Инструмента може да се използва в клас като допълнение към уроци, посветени на ИКТ; като домашна работа или като самостоятелен урок. Задачите могат да се направят една след друга, като резултатите се следят с помощта на интерактивна дъска или обучаемите могат сами да проверят своите резултати с помощта на мобилни устройства. Преподавателя може да избере и да направи упражненията под формата на традиционен тест. Друг вариант е преподавателя да даде един и същ списък с лексика на две групи и да помоли едната да го наизусти по традиционен начин, а другата да използва описания по-горе инструмент. След това да даде един и същ тест на двете групи и да сравни резултатите. Упражнението може да се удължи с дискусия или гледане на подходящ видео материал. Може да се намерят и традиционни игри за по-лесно запомняне ан новата лексика за по-задълбочена практика на материала.

 

Плюсове и минуси

Инструментът е много ефективен за практикуване на лексика, защото включва текст, звук и картина. Използването на различни сетива в процеса на чуждоезиково обучение е много полезно и улеснява запомнянето и усвояването на нов материал. Друг плюс е, че един и същ набор от думи е представен с различни видове упражнения, което също подпомага обогатяването на речниковия запас. Много важно предимство на такъв тип инструменти е, че могат да се използват и на мобилни устройства.

Слабото място на инструмента е липсата на възможност за калкулиране на резултата.

Заключение

Основната цел на инструмента е да послужи за пример на преподаватели по чужди езици как могат да прилагат дигитални ресурси в своите часове. Описаният по-горе процес е само една от многото възможности за създаване на съдържание в H5P. Има много информация и инструкции за създаване на интерактивни упражнения в секция Examples & downloads.


Технически анализ на инструмента

Инструментът може да се използва безплатно, има приятен интерфейс, множество функционалности и теми, което би направило сайта ви по-атрактивен за потребителите.

 


Изтеглете плана за уроци в PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *