Ο τελικός οδηγός MALL

Τελική διακρατική συνάντηση
12/07/2017

Ο τελικός οδηγός MALL

Οι εταίροι του έργου ολοκληρώνουν την ανάπτυξη του τελικού οδηγού MALL. Η Danmar Computers είναι επικεφαλής την δράσης αυτής και οι υπόλοιποι εταίροι συνεισφέρουν προετοιμάζοντας ένα κεφάλαιο ο καθένας. Ο βασικός στόχος του τελικού οδηγού MALL  είναι να βοηθήσει καθηγητές ξένων γλωσσών στην επιλογή, δημιουργία και εφαρμογή εργαλείων MALL στην διδασκαλία. Μέσα στον οδηγό έχει γίνει σύνοψη των αποτελεσμάτων και της μεθοδολογίας από τα προηγούμενα προϊόντα του έργου ενώ έχουν συμπεριληφθεί σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες, ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα για εκπαιδευτές. Ο οδηγός θα μεταφραστεί στις γλώσσες των εταίρων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *