Τέταρτη διακρατική συνάντηση

Νέα εργαλεία για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών
12/03/2017
Moodle
24/06/2017

Τέταρτη διακρατική συνάντηση

Η τέταρτη συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Φεβρουαρίου στο Hemel Hempstead στο Ην. Βασίλειο. Συμμετείχαν στελέχη από όλους τους εταίρους του προγράμματος. Τα 5 παραδείγματα χρήσης εργαλείων αλλά και τα 5 νέα εργαλεία που αναπτύχθηκαν, παρουσιάστικα και αναλύθηκαν από τους εταίρους δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις δυσκολίες που προέκυψαν καθώς και στην ποιότητα των παραγόμενων εργαλείων. Ο εταίρος Danmar Computers παρουσίασε το σχέδιο δράσης για την προετοιμασία του τελικού οδηγού του έργου και οι εταίροι συμφώνησαν στις προθεσμίες και τις υποχρεώσεις τους καθενός. Τέλος συζητήθηκαν οι δράσεις δημοσιότητας καθώς και η εσωτερική αξιολόγηση του έργου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *