Τελική διακρατική συνάντηση

YouTube
24/06/2017
Ο τελικός οδηγός MALL
27/07/2017

Τελική διακρατική συνάντηση

Η τελική διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Ιουλίου στο Rzeszow της Πολωνίας. Συμμετείχαν στελέχη από όλους τους εταίρους του προγράμματος. Οι εταίροι συζήτησαν την πρόοδο της ανάπτυξης του τελικού οδηγού MALL  καθώς και τον δεύτερο κύκλο των πολλαπλασιαστικών δράσεων που υλοποιήθηκαν ή θα υλοποιηθούν. Τέλος οι εταίροι συζήτησαν για την τελική έκθεση του έργου καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα που την συνοδεύουν.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *