Tρίτη διακρατική συνάντηση στη Σόφια
16/10/2016
Jojo sucht das Glück
18/11/2016

Classroom.bg

Περιγραφή της ομάδας

 • Γλώσσα εκμάθησης: Αγγλικά
 • Δεξιότητα: Γραμματική

Η ομάδα των εκπαιδευομένων
 • Αριθμός: 2 ομάδες X 15 μαθητές (17 άνδρες, 13 γυναίκες)
 • Ηλικίες: 9 – 12

Η ομάδα αποτελείται από μαθητές δημοτικού σχολείου ηλικίας 9-12. Βρίσκονται στη δεύτερη, τρίτη και τετάρτη τάξη. Οι ξένες γλώσσες (αγγλικά) είναι μέρος του προγράμματος σπουδών και είναι υποχρεωτικές σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Συνήθως στα δημοτικά σχολεία πολύ λίγος χρόνος αφιερώνεται για την εξάσκηση και την πρακτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού, κάτι που οδηγεί σε ελλείψεις στις γνώσεις των μαθητών και δυσκολίες σε μεταγενέστερο στάδιο. Οι περισσότεροι από τους καθηγητές του σχολείου χρησιμοποιούν παραδοσιακές και παλαιές μεθόδους και υλικά για τη διδασκαλία που είναι ο λόγος για τον οποίο κάποιοι γονείς αναζητήσουν άλλες επιλογές όταν πρόκειται για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Η πιο συνηθισμένη επιλογή είναι τα μαθήματα αγγλικής γλώσσας σε ιδιωτικά κέντρα.
Ανεξάρτητα από τη διαφορά ηλικίας μεταξύ των μαθητών, το επίπεδο της γνώσης είναι περισσότερο ή λιγότερο το ίδιο. Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς οι εκπαιδευτές κάνουν μικρά τεστ και να χωρίσουν τα παιδιά σε δύο ομάδες ανάλογα με το επίπεδο τους. Μία από τις ομάδες αποτελείται από ελαφρώς πιο προχωρημένους μαθητές και η άλλη από τα παιδιά με το βασικό επίπεδο γνώσης.


Το μάθημα
 • – Χώρος: Ιδιωτικό κέντρο στη Σόφια, Βουλγαρία
 • Συχνότητα μαθημάτων: 2 φορές την εβδομάδα
 • 1 μάθημα = 45 λεπτά
 • Διάρκεια: 25-30 εβδομάδες
 • Επίπεδο: А1

Η εγγραφή στις στο μάθημα αγγλικής γλώσσας είναι προαιρετική και εξαρτάται από τους γονείς. Το μάθημα που πραγματοποιείται καθ ‘όλη τη σχολική χρονιά στη Βουλγαρία και διαρκεί 25-30 εβδομάδες από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως τα τέλη Μαΐου και μερικές φορές κατά τη διάρκεια του Ιουνίου και του Ιουλίου (ανάλογα με το αν υπάρχουν αρκετά παιδιά για να σχηματίσουν μια ομάδα). Μαθήματα δεν είναι που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των διακοπών, αργων και τα Σαββατοκύριακα. Το υλικό καλύπτει το επίπεδο Α1.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του σχολικού έτους οι τάξεις οργανώνονται σε πρωινά και κατά το δεύτερο ήμισυ – στα απογεύματα. Το μάθημα είναι απολύτως συνεπής και ευθυγραμμισμένη με το υλικό που διδάσκεται στο σχολείο.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δίνει έμφαση στην πρακτική και την άσκηση της γλώσσας. Ο κύριος στόχος είναι να ξεπεράσουμε το εμπόδιο της γλώσσας που τα περισσότερα από τα παιδιά βρίσκουν το πιο δύσκολο. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές και ο εκπαιδευτής επικοινωνούν στα αγγλικά. Μπορούν να γίνουν μικρές εξαιρέσεις και να χρησιποιήσουν τη μητρική γλώσσα κατά την κρίση του εκπαιδευτή.


Τεχνικές απαιτήσεις
 • Διαθέσιμος εξοπλισμός στο χώρο μαθήματος: υπολογιστές, internet, Wi-Fi, ακουστικά, πολυμέσα.
 • Διαθέσιμος εξοπλισμός στο σπίτι των μαθητών: smartphone, υπολογιστής, Internet, ακουστικά

Όλοι οι εκπαιδευτές γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν έναν υπολογιστή, πολυμέσα και άλλο εξοπλισμό, αλλά όχι το σύνολο των εκπαιδευομένων. Δεδομένης της μικρής ηλικίας των εκπαιδευομένων οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά πολλοί από αυτούς έχουν καλές δεξιότητες πληροφορικής. Όλοι τους μπορούν να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, smartphones και tablets σε βασικό ή ενδιάμεσο επίπεδο.


Η τάξη
 • Διαθέσιμος εξοπλισμός στην τάξη: υπολογιστής, Wi-Fi, προβολέας και την οθόνη, ηχεία, λεξικά και αγγλικό βιβλίο για τα παιδιά, χαρτί, μολύβια.
 • Διάταξη καθισμάτων: σχήμα U, αλλά οι εκπαιδευτές μπορούν να αλλάξουν τη διάταξη καθισμάτων αν χρειαστεί.

 

Link: http://classroom.bg/online-video-lessons/2.htm

Κατεβάστε το σχέδιο μαθήματος σε μορφή PDF

Παρακαλώ χρησιμοποιήστε τα σχόλια παρακάτω για προτάσεις για αλλαγές – μετά από ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *