Chris Ciapala

09/11/2016

Classroom.bg

Opis grupy Język: angielski Ćwiczona umiejętność: Gramatyka Grupa Liczba uczniów: 2 grupy X 15 uczniów (17 mężczyzn, 13 kobiet) Wiek: 9 – 12 Grupa składa się […]
09/11/2016

Jojo sucht das Glück

Opis grupy Język: niemiecki Ćwiczona umiejętność: mówienie Grupa Liczba uczniów: 19 (13 mężczyzn, 6 kobiet) Wiek: 18 – 50 Uczniowie pochodzą z różnych krajów i mówią […]
09/11/2016

Going to the Taverna

Opis grupy Język: grecki Ćwiczona umiejętność: rozumienie ze słuchu Grupa Liczba uczniów: 20 (8 mężczyzn, 12 kobiet) Wiek: 20-55 lat Uczniowie pochodzą z różnych krajów i […]
09/11/2016

BBC Talking business

Opis grupy Język: angielski Ćwiczona umiejętność: Rozumienie tekstów czytanych Grupa Liczba uczniów: 9 (4 mężczyzn, 5 kobiet) Wiek: 24 – 53 Większość uczniów pochodzi z Włoch, […]