Nowe narzędzia

19/06/2017

Moodle – Konjunktiv II

Informacje ogólne Język: niemiecki Umiejętność: gramatyka Grupa docelowa: wszyscy uczący się Krótki opis Narzędzie składa się z zestawu ćwiczeń w zakresie Konjunktiv II (nierealne warunki i […]