Jojo sucht das Glück
09/11/2016
Nowe narzędzia MALL w nauczaniu języków obcych
12/03/2017

Classroom.bg

Opis grupy

 • Język: angielski
 • Ćwiczona umiejętność: Gramatyka

Grupa
 • Liczba uczniów: 2 grupy X 15 uczniów (17 mężczyzn, 13 kobiet)
 • Wiek: 9 – 12

Grupa składa się z uczniów szkoły podstawowej, w wieku od 9 do 12 lat. Są to uczniowie drugiej, trzeciej i czwartej klasy. Języki obce (j. angielski) jest częścią program nauczania i jest obowiązkowy we wszystkich szkołach prywatnych i publicznych. Zwykle, w szkołach podstawowych zbyt mało czasu poświęca się ćwiczeniom i praktycznej nauce materiału, co powoduje późniejsze braki i problemy na dalszych etapach kształcenia. Większość nauczycieli wykorzystuje stare, tradycyjne materiały i metody nauczania, co powoduje, że rodzice szukają dla swoich dzieci alternatywnych form nauki. Najczęściej wybieraną opcją jest kurs języka angielskiego w szkole prywatnej.

Niezależnie od różnic pomiędzy uczniami, poziom znajomości języka jest zwykle zbliżony. Na początku każdego kursu trenerzy przygotowują testy poziomujące i dzielą uczniów na dwie grupy, zgodnie z ich poziomem. W jednej grupie znajdują się nieco bardziej zaawansowani uczniowie a w drugiej dzieci z podstawowa znajomością języka.


Kurs
 • Miejsce kursu: Prywatna szkoła dla dzieci w Sofii, Bułgaria
 • Struktura czasowa kursu: zajęcia 2 razy w tygodniu
 • 1 lekcja = 45 minut
 • Czas trwania: 25-30 tygodni
 • Poziom: А1

Udział w szkoleniu jest opcjonalny i zależny od rodziców. Kurs odbywa się w roku szkolnym, w Bułgarii, i trwa od 25 do 30 tygodni (od połowy września do końca maja, czasem też w czerwcu i połowie lipca – w zależności od tego czy jest wystarczająca liczba dzieci do utworzenia grupy). Zajęcia nie odbywają się podczas wakacji oraz w weekend. Materiały na poziomie A1.

Podczas pierwszej połowy roku szkolnego zajęcia odbywają się w godzinach porannych, a podczas drugiej połowy popołudniami. Kurs jest całkowicie zgodny z materiałem przerabianym w szkole.

Kurs koncentruje się wokół praktycznych ćwiczeń językowych. jego głównym celem jest pokonanie bariery językowej, co dla większości uczniów jest zadaniem najtrudniejszym. Podczas zajęć uczniowie i nauczyciel mówią w języku angielskim. Wyjątki są dopuszczalne jedynie za przyzwoleniem nauczyciela.


Wymagania techniczne
 • Urządzenia dostępne na miejscu szkolenia: komputery, Internet, Wifi, słuchawki, multimedia;
 • Urządzenia dostępne w domu ucznia: smartfon, komputer; Internet; słuchawki.

Wszyscy nauczyciele wiedzą jak korzystać z komputera, multimediów i pozostałych sprzętów, ale nie wiedzą tego wszyscy uczniowie. Biorąc pod uwagę wiek uczniów, większość z nich nie ma swojej skrzynki mailowej, ale wiele z nich posiada wysoce rozwinięte umiejętności cyfrowe. Wszyscy korzystają z Internetu, smartfonów i tabletów, na poziomie co najmniej podstawowym.


Klasa
 • Urządzenia dostępne w klasie: komputer, wifi, projektor, głośniki, słowniki i podręcznik dla dzieci, papier i ołówki.
 • Ustawienie ławek: w kształcie litery U, ale nauczyciele mogą zmienić ustawienie jeśli będzie taka potrzeba.

 

Link: http://classroom.bg/online-video-lessons/2.htm

Pobierz konspekt zajęć w wersji PDF

Please use the comments below for suggestions for changes – following feedback from learners and trainers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *