Test on Technology – ćwiczenie słownictwa
29/09/2017

Google Drive – Food and money

Informacje ogólne

  • Język: angielski
  • Umiejętność: rozumienie ze słuchu
  • Grupa docelowa: uczący się na poziomie A2

Krótki opis

Lekcja w temacie jedzenia i pieniędzy. Uczący się słuchają podcastów i odpowiadają na pytania kwizu, a niektórzy z nich odgrywają przedstawienia związane z tym tematem.


Tworzenie narzędzia

Idea / pomysł / skąd decyzja o opracowaniu tego narzędzia

Pomaga uczącym się rozwijać podstawową znajomość języka angielskiego, tak aby mogli porozmawiać o swoich ulubionych potrawach i jedzeniu. Aby mogli zrozumieć rozmowy dotyczące tematu żywności i pieniędzy, oraz zwiększyć swoją wiedzę w zakresie słownictwa i pojęć gramatycznych powiązanych z tematem.

Narzędzia i metody wykorzystane w opracowaniu narzędzia

Podcasty (pliki mp4): Podcasty są dobrym sposobem na indywidualną pracę. Są to bardzo krótkie pliki, które umożliwiają uczącym się wielokrotne wysłuchanie nagrania i przećwiczenie nauczanych struktur. Podcasty zapewniają bardzo wyraźną wymowę, która pomaga im rozwinąć umiejętność mówienia.

Quizy Google: testy Google są dobrym sposobem pomiaru procesu uczenia się. Pomagają lepiej skupić się na pracy uczącym się i testować ich wiedzę.

Opinie: aby uzyskać opinie, dobrze jest przeprowadzić pracę w grupach lub wprowadzić elementy wzajemnej nauki. Poprzez wzajemną naukę uczący się nabywają umiejętność pracy w grupie, odkrywają pomysły i poprawiają swoją pracę, ponieważ od razu uzyskują informacje od swoich rówieśników. Nauka rówieśnicza to dobre ćwiczenie, ale pamiętamy, że może być efektywna dla niektórych osób, podczas gdy dla innych uczących się, lubiących niezależną pracę, może być utrudnieniem.

Odgrywanie scenek: w celu przećwiczenia słownictwa i umiejętności słuchania dobrze jest wykorzystać odgrywanie scenek, ponieważ pomaga to rozwinąć umiejętności mówienia i słuchania. Daje możliwość wysłuchania innych akcentów, pomaga również uczyć się nowych słów i ich znaczenia. Wykorzystaliśmy menu dodając je na GD. Wybrany temat to Jedzenie i pieniądze. Menu służyło do tworzenia ćwiczeń przy użyciu instrukcji, podcastu, pytania/odpowiedzi i transkryptu. W scence dotyczącej pieniędzy, wykorzystaliśmy instrukcje i pytania/odpowiedzi do ćwiczenia określonych umiejętności. Udostepnienie zasobów zwiększa poczucie pewności siebie wśród uczących się, w klasie i poza nią.
 

Zasoby użyte do opracowania narzędzia (ludzie, sprzęt itd.)

Laptop: laptopy, tablety, smartfony odgrywają ważną rolę w rozwoju zasobów. Bez tych urządzeń żaden z zasobów nie jest użyteczny. Posiadanie Internetu jest również istotnym elementem korzystania z tych narzędzi. Posiadanie komputera przenośnego podczas lekcji pomaga nauczycielowi pokazać swoje prace przez Internet i oferować inne możliwości nauki.

Podcasty (plik mp4) to cyfrowy plik audio/wideo. Skrypt można nagrywać i odsłuchiwać wielokrotnie. To samo ćwiczenie można wykonać wielokrotnie, aż uczący się poczuje się na tyle pewny, aby przejść do kolejnej fazy. Wykorzystanie podcastów jest powszechne na wszystkich platformach.

SoundCloud to globalna platforma internetowa służąca dystrybucji plików audio, która umożliwia użytkownikom przesyłanie, nagrywanie, promowanie i udostępnianie tworzonych przez nich nagrań.

Quizy Google: testy Google są dobrym sposobem pomiaru procesu uczenia się. Pomagają lepiej skupić się na pracy uczącym się i testować ich wiedzę.

Dokumenty Google: umożliwia tworzenie i udostępnianie Twoich dokumentów online i uzyskiwanie do nich dostępu z każdego miejsca. Zarządzanie Dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi, prezentacjami i ankietami. Instrukcje i transkrypt ćwiczenia mogą być przesłane uczącym się. Dokumenty mogą być edytowane, a opiekun może dodawać komentarze z opinią dla uczących się. Jest to bardzo dobra i użyteczna platforma wymiany. Można także przesłać prezentację w formacie PDF, aby uczący się mogli uzyskać dostęp do wszelkich informacji dotyczących ich tematów.

Jest to wyłącznie platforma, nauczyciele odgrywają kluczową rolę w tworzeniu wszystkich materiałów, które mogą być udostępnione uczącym się. Pracownicy/opiekunowie są odpowiedzialni za opracowanie planu pracy, planów lekcji i upewnienie się, że jest odpowiedni dla potrzeb uczących się.

 

Problemy napotkane w procesie opracowywania narzędzia

Upewnij się, że lekcja przebiegła bez zakłóceń i że nauczyciele i uczący się mieli dostęp do informacji.


Korzystanie z narzędzia

Dydaktyczna analiza narzędzia

Dysk Google (GD) to usługa przechowywania i synchronizacji plików utworzona przez Google. Umożliwia użytkownikom przechowywanie plików w chmurze, udostępnianie plików i edytowanie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji przez współpracowników. GD obejmuje Dokumenty, Arkusze, Formularze i Prezentacje Google, pakiet biurowy, który umożliwia współpracę edytowania dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji, rysunków, formularzy i nie tylko.

GD oferuje 15 GB wolnego miejsca w sieci. Wszystkie pliki na GD mogą być dostępne z dowolnego smartfona, tabletu lub komputera z dowolnego miejsca a jedyne, czego potrzebujesz, to połączenie z Internetem. Jest to bardzo przydatne narzędzie w sferze edukacji, ponieważ możesz szybko zaprosić innych użytkowników do przeglądania, pobierania i pracy na wszystkich potrzebnych plikach.

Wszyscy uczący się mogą uzyskać dostęp do plików z domu lub z miejsca szkolenia/szkoły.

Podczas lekcji, GD był używany, jako narzędzie do udostępniania plików i obszaru współpracy w formie quizu utworzonego w formularzach Google. Uczestnicy mogli uzyskać dostęp do plików w każdej chwili i pracować we własnym tempie. Nauczyciel mógł sprawdzić postępy, analizując odpowiedzi w quizach formularzy Google.


Analiza techniczna narzędzia

Pliki należy odpowiednio zapisać, gdy nie chcesz by były edytowane. Pliki nie są archiwizowane, więc zaleca się, aby w przypadku utraty wszystkich danych w GD były przechowywane kopie.

Uczący się muszą mieć dostęp do GD i wiedzę, jak z niego korzystać.

 


Pobierz plan lekcji w PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *