History of pizza – czytanie ze zrozumieniem

YouTube – rozumienie ze słuchu
26/08/2017
Test on Technology – ćwiczenie słownictwa
29/09/2017

History of pizza – czytanie ze zrozumieniem

Informacje ogólne

  • Język: angielski
  • Umiejętność: czytanie ze zrozumieniem
  • Grupa docelowa: uczący się (14-16 lat), trenerzy

Krótki opis

Te ćwiczenia na rozumienie tekstów i opracowany do nich plan lekcji są odpowiednie dla osób uczących się języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym (B1). Może być również dostosowany do poziomów podstawowych, z niewielkimi zmianami w tekście (gramatyka i słownictwo) i uproszczeniem ćwiczeń. Motywem tekstu jest żywność (historia pizzy), w zakresie gramatyki prezentuje czasy przeszłe.


Tworzenie narzędzia

Idea / pomysł / skąd decyzja o opracowaniu tego narzędzia

To narzędzie będzie bardzo użyteczne dla trenerów, którzy uczą osoby średniozaawansowane – indywidualnie lub w grupach. Narzędzie jest odpowiednie dla osób, które już mają dobrą znajomość języka angielskiego. Tego typu ćwiczenia pomagają nie tylko czytać ze zrozumieniem, ale także rozwijać znajomość gramatyki. Uczący się będą mogli ćwiczyć wiedzę, którą mają już, i równocześnie uczyć się nowego słownictwa. Jeśli narzędzie jest wykorzystane w grupie, istnieje możliwość dyskusji między uczącymi się a trenerem, co dodatkowo wzmocni nabyte umiejętności.

Wybraliśmy ten typ narzędzia, ponieważ takie ćwiczenia są bardzo złożone i niezwykle przydatne. Z jednej strony uczący się mogą sprawdzić wszystkie swoje umiejętności językowe i wiedzę w praktyce, a z drugiej, trener wybierając odpowiednie ćwiczenia, pomoże im ocenić różne aspekty wiedzy i odkryć swoje silne i słabe strony.

Narzędzia i metody wykorzystane w opracowaniu narzędzia

W opracowaniu tego narzędzia wykorzystaliśmy platformę Wikispaces.com, którą uważamy za najbardziej odpowiednią i łatwą w użyciu platformę dla tego typu ćwiczeń, działającą doskonale na tablecie; Smartfonie i komputerze.

Na początku utworzyliśmy konto dla Centrum RUNI na platformie i zarejestrowaliśmy się jako nauczyciel. Po wprowadzeniu wymaganych informacji o organizacji (kraju, mieście, kodzie pocztowym, nazwie organizacji, języku docelowym i grupie docelowej) zaczęliśmy tworzyć naszą klasę. W prawym górnym rogu Pulpitu nawigacyjnego klikamy niebieski przycisk Create Wiki. Należy tam opisać klasę i narzędzie, które ma zostać utworzone – w tym do kogo będzie skierowane (szkoły podstawowe, średnie, wyższe, biznes, organizacje rządowe czy non-profit itp.). Następnie, należy umieścić informacje dotyczące tematu kursu i poziomu nauczania.

Po utworzeniu nowego serwisu Wiki, strona przekierowuje nas do wirtualnej klasy. Wpisaliśmy tam krótkie wprowadzenie i powitanie dla przyszłych użytkowników tego narzędzia.

Następnym krokiem jest utworzenie strony w Wiki Classroom, gdzie można dodawać materiały do naszego narzędzia – ćwiczenia na rozumienie tekstów. Stało się tak, tworząc nową stronę (wybraną z menu głównego). Nową stronę tworzy się podobnie do standardowego dokumentu WORD. Dodaliśmy tam ćwiczenie na rozumienie tekstów oraz obrazki ilustrujące tekst.

Po utworzeniu strony zawierającej tekst ćwiczenia, stworzyliśmy osobne strony, na których dodaliśmy pozostałe ćwiczenia powiązane z tekstem (4 różne ćwiczenia na 4 różnych stronach). Użyliśmy tej funkcji blokowania ćwiczeń. Odblokujemy je tuż przed fazą testową.

 

Zasoby użyte do opracowania narzędzia (ludzie, sprzęt itd.)

To narzędzie do ćwiczenia rozumienia tekstów zostało opracowane przez dwóch doświadczonych trenerów języków. Celem ćwiczenia jest ocena zdolności uczących się do czytania i rozumienia tekstu. Takie ćwiczenia są integralną częścią każdego kursu językowego.

Narzędzie to jest rozwijane w zależności od potrzeb, wiedzy i umiejętności grup docelowych. Najpierw trenerzy stworzyli narzędzie wykorzystując pewne informacje z Internetu, analizując je i kompilując w nowy jednorodny tekst. Materiał związany jest z kategoriami leksykalnymi i gramatycznymi zawartymi w programie nauczania dla danej grupy docelowej.

Jeśli chodzi o sprzęt, trenerzy korzystali z komputerów z dostępem do Internetu, materiałów edukacyjnych i słowników internetowych.

Problemy napotkane w procesie opracowywania narzędzia

Proces rozwoju przebiegał bardzo sprawnie i nie wystąpiły w nim żadne problemy.


Korzystanie z narzędzia

Dydaktyczna analiza narzędzia

Wprowadzenie

Wikispaces jest otwartą platformą do zarządzania klasą, w której nauczyciele i uczący się mogą komunikować się i współpracować. Jest odpowiednia zarówno dla trenerów, jak i dla uczących się. Istnieje funkcja tworzenia przestrzeni roboczej w klasie, w której trener i uczący się mogą komunikować się i pracować nad samodzielnym pisaniem projektów lub w zespołach. Platforma oferuje również narzędzia oceny, które mogą pomóc trenerowi mierzyć wkład uczących się i zaangażowanie w proces edukacyjny. Trenerzy mogą łatwo przesyłać materiały, tworzyć dyskusje i projekty, a co najważniejsze, mogą pomóc tym uczącym się, którzy najbardziej tego potrzebują i wyzwaniem tych, którzy tego nie robią.

Platforma oferuje funkcje i narzędzia umożliwiające szybkie i łatwe tworzenie zadań, udostępnianie zasobów, dodawanie ogłoszeń i dyskusję pomiędzy uczącymi się a trenerem.

Narzędzie do ćwiczenia rozumienia tekstów utworzone w klasie wiki przez Centrum Runi przeznaczone jest dla osób na poziomie średniozaawansowanym (poziom B1 języka angielskiego).

Narzędzie pomoże w praktyce nie tylko czytania ze zrozumieniem, ale także umiejętności leksykalnych i gramatycznych. Uczący się będą mogli ćwiczyć zdobyta już wiedzę i nauczyć się nowego słownictwa.

 

Opis możliwych zastosowań w klasie

Narzędzie to mogłoby służyć, jako ćwiczenie sprawdzenia wiedzy uczących się w temacie historii i żywności. Z punktu widzenia gramatyki – można też przećwiczyć czasy przeszłe, jak również niektóre przyimki.

Narzędzie to można zastosować w bezpośrednim kontakcie z uczącymi się (indywidualnie lub w grupach). Jednak Klasa Wiki jest doskonałym źródłem informacji i nauczania na odległość.

Tekst i odpowiednie ćwiczenia wraz z instrukcjami są już dostępne na platformie. Trener musi zaprosić uczących się (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zaproszenia za pomocą kodu), aby dołączyli do klasy i rozpoczęli ćwiczenia. Ćwiczenia zostaną zablokowane, a trener odblokuje je przed rozpoczęciem. Studenci muszą pobrać pliki z ćwiczeniami, wypełnić je i załadować je ponownie w przestrzeni zajęć, po zakończeniu. Poziom językowy to B1. Głównym zadaniem uczących się jest przeczytanie i analiza tekstu. Po przeczytaniu tekstu uczący się muszą wykonać 4 rodzaje ćwiczeń – prawda lub fałsz (10 wypowiedzi); 5 pytań wielokrotnego wyboru; 5 pytań otwartych i 1 ćwiczenie z zakresu słownictwa (znaleźć synonimy w tekście).

Przed rozpoczęciem, trener przedstawia zasady i wyznacza limit czasu na wykonanie każdego ćwiczenia. Po upływie terminu nie można przesyłać odpowiedzi. Trener musi tego stanowczo przestrzegać. Podczas ćwiczenia trener i uczący się mogli omówić pewne kwestie, z którymi borykali podczas procesu. Trener może śledzić zaangażowanie i postępy uczących się w trakcie nauki. Po zakończeniu ćwiczeń, trener i uczący się, mogą dyskutować o swoich doświadczeniach.

Dzięki niewielkim zmianom, narzędzie można dowolnie dostosowywać i wykorzystywać w klasie, co wyjaśniono szczegółowo w załączonym planie lekcji.

Jeśli trener tak zdecyduje, uczący się mogą korzystać ze słowników podczas wykonywania ćwiczeń.

Plusy i minusy

Narzędzie jest przeznaczone dla średniozaawansowanych uczących się i znacznie usprawnia proces uczenia się. Największym pozytywnym aspektem narzędzia jest to, że znajdziemy tam wszystko co możemy zrobić w klasie, w czasie rzeczywistym, z tym że wszystko to można zrobić online. Jest to idealne narzędzie dla uczących się, którzy z różnych powodów nie mogą spotykać się w klasach, oraz trenerów, którzy chcą poprawić swoje usługi. Jako negatywną stronę narzędzia można wskazać fakt, że aby skutecznie go wykorzystać, trener i uczący się powinni mieć określone umiejętności IT.

 

Wniosek

Klasa Wikispaces jest klasą online doskonałą w przypadku edukacji na odległość. Jest łatwa w obsłudze zarówno dla trenerów języków jak i uczących się. Pozwala trenerowi w prosty sposób tworzyć projekty i dyskusje, a także śledzić postęp uczących się. Narzędzie do ćwiczenia czytania ze zrozumieniem jest przeznaczone dla osób uczących się języka angielskiego na poziomie B1. Narzędzie można dostosować do poziomu A1-A2 lub B2. Tematem przewodnim jest żywność.


Analiza techniczna narzędzia

Wiki to strona internetowa, która umożliwia modyfikację udostępnionych na niej treści i struktury, bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Wiki obsługuje hiperłącza i ma prostą składnię tekstową do tworzenia nowych stron i linków pomiędzy podstronami. To bardzo proste w obsłudze narzędzie, ale wstępna konfiguracja platformy musi być wykonana przez wykwalifikowanych pracowników, jeśli wolisz używać własnej, lokalnej instalacji.

 


Pobierz plan lekcji w PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *