Opracowanie nowych narzędzi MALL do nauki języków

Opracowanie nowych narzędzi dydaktycznych

Rezultat ten jest jednym z głównych filarów wsparcia trenerów w przyszłym wykorzystaniu, tworzeniu i wdrażaniu narzędzi MALL w procesie nauczania języków obcych.

Na podstawie raportów dotyczących rezultatów O2 i O3 oraz doświadczeń zdobytych w ramach O4 i O5, partnerzy wytypowali 5 sytuacji w zakresie uczenia się / nauczania i opracowali 5 nowych narzędzi, wspierających ćwiczenie, z uczącymi się, określonych obszarów uczenia się języków, obejmujących słownictwo, gramatykę, umiejętność pisania, mówienia oraz fonetykę.

Metodologia

Partnerzy uzgodnili, że nowe narzędzia nauczania będą opierać się na wspólnych narzędziach online, które zostały przeanalizowane w analizie metodologicznej (IO2). Głównym powodem tej decyzji było to, że te narzędzia te są dobrze znane i powszechnie stosowane, co czyni je doskonałą bazą do tworzenia nowych aplikacji. Wszyscy partnerzy mają doświadczenie w pracy z większością tych narzędziami i w oparciu o ich doświadczenie, podjęto decyzję, kto odpowiada za stworzenie poszczególnych narzędzi. Jednocześnie ustalono, które narzędzie skoncentruje się na wybranej umiejętności językowej, tj. słownictwie, gramatyce, umiejętności pisania, rozumieniu ze słuchu, mówieniu lub fonetyce.

Tworzenie każdego z narzędzi obejmuje:

  • Określenie grupy docelowej (poziom uczących się),
  • Krótki opis narzędzia,
  • Pomysł na wybrane narzędzie i powód jego wyboru,
  • Opis narzędzi i metod wykorzystywanych do tworzenia narzędzi,
  • Zasoby (ludzie, sprzęt) zostały wykorzystane / zaangażowane w proces tworzenia,
  • Problemy, jakie napotkali partnerzy w procesie tworzenia,
  • Dydaktyczna analiza narzędzia (na przykładzie IO2),
  • Analiza techniczna narzędzia (na przykładzie IO3),
  • Przykładowy plan lekcji prezentujący użycie narzędzia w klasie językowej.

Nowe narzędzia

29/09/2017

Google Drive – Food and money

Informacje ogólne Język: angielski Umiejętność: rozumienie ze słuchu Grupa docelowa: uczący się na poziomie A2 Krótki opis Lekcja w temacie jedzenia i pieniędzy. Uczący się słuchają […]
29/09/2017

Test on Technology – ćwiczenie słownictwa

Informacje ogólne Język: angielski Umiejętność: słownictwo Grupa docelowa: nauczyciele Krótki opis Test on Technology – to narzędzie, które może być wykorzystane przez nauczycieli, do ćwiczenia słownictwa […]
29/09/2017

History of pizza – czytanie ze zrozumieniem

Informacje ogólne Język: angielski Umiejętność: czytanie ze zrozumieniem Grupa docelowa: uczący się (14-16 lat), trenerzy Krótki opis Te ćwiczenia na rozumienie tekstów i opracowany do nich […]
26/08/2017

YouTube – rozumienie ze słuchu

Informacje ogólne Język: dowolny (plan lekcji dla kursu języka angielskiego) Umiejętność: rozumienie ze słuchu Grupa docelowa: wszyscy uczący się Krótki opis Pomimo znaczenia słuchania w procesie […]
19/06/2017

Moodle – Konjunktiv II

Informacje ogólne Język: niemiecki Umiejętność: gramatyka Grupa docelowa: wszyscy uczący się Krótki opis Narzędzie składa się z zestawu ćwiczeń w zakresie Konjunktiv II (nierealne warunki i […]