Przewodnik po narzędziach MALL

Ostatnie spotkanie w projekcie
12/07/2017
YouTube – rozumienie ze słuchu
26/08/2017

Przewodnik po narzędziach MALL

Na obecnym etapie partnerzy kończą pracę nad Przewodnikiem. Organizacją odpowiedzialną za realizację tego rezultatu jest Danmar Computers, ale do jego powstania przyczynili się wszyscy partnerzy, przygotowując poszczególne rozdziały. Głównym założeniem Przewodnika jest wspieranie nauczycieli języków obcych w wyborze, tworzeniu oraz wdrażaniu narzędzi MALL w procesie nauczania. W tym celu, partnerzy zebrali i podsumowali główne rezultaty i metodykę wykorzystaną przy ich tworzeniu, dodając jednocześnie zbiór ciekawych linków do materiałów OER i szkoleń dla nauczycieli języków. Przewodnik zostanie przetłumaczony na języki partnerów projektu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *