Test on Technology – ćwiczenie słownictwa

History of pizza – czytanie ze zrozumieniem
29/09/2017
Google Drive – Food and money
29/09/2017

Test on Technology – ćwiczenie słownictwa

Informacje ogólne

  • Język: angielski
  • Umiejętność: słownictwo
  • Grupa docelowa: nauczyciele

Krótki opis

Test on Technology – to narzędzie, które może być wykorzystane przez nauczycieli, do ćwiczenia słownictwa związanego z technologią, w klasie, jak również może być przykładem tego, jak tworzyć własne ćwiczenia interaktywne, aby ćwiczyć słownictwo z każdego tematu.


Tworzenie narzędzia

Idea / pomysł / skąd decyzja o opracowaniu tego narzędzia

Idea prezentacji słownictwa w formie ćwiczeń interaktywnych oparta jest na rosnącej popularności e-learningu i technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu. Proces poznawania nowego słownictwa jest często oparty na bezmyślnym powtarzaniu, stąd słowa są szybko zapominane. Jednym z rozwiązań, które sprawiają, że nauka jest bardziej efektywna, znacząca i trwała, jest wykorzystywanie większej liczby zmysłów w procesie (tekst, obraz, dźwięk) i uczynienie go bardziej interaktywnym (uczący się są bardziej skoncentrowani i zmotywowani do nauki).

Narzędzia i metody wykorzystane w opracowaniu narzędzia

Aby opracować narzędzie tego typu używamy WordPressa, który jest najprostszym i najbardziej popularnym systemem zarządzania stroną internetową lub blogowania wykorzystywanym przez ponad 60 milionów stron internetowych [Wikipedia], a H5P – darmowy narzędzie, oparte na JavaScript, które umożliwia tworzenie, udostępnianie i ponowne używanie interaktywnej zawartości HTML5. Może być używany, jako niezależne narzędzie lub jako wtyczka do platform, takich jak Moodle, Drupal lub WordPress.

Proces tworzenia narzędzia zaczynamy od utworzenia konta na H5P i WordPress. Po zalogowaniu się na H5P możesz edytować swój profil i rozpocząć tworzenie nowej zawartości. W tym celu należy wybrać typ zawartości. Dobrym przykładem ćwiczenia w zakresie słownictwa są karty dialogowe, które mogą być wykorzystane, jako ćwiczenia, pomagające uczącym się zapamiętać nowe słowa, wyrażenia lub zdania. Karty dialogowe zawierają podpowiedź na jednej strony karty i odpowiedź na drugiej. Po wybraniu kart dialogowych z pola “Wybierz typ zawartości” możesz rozpocząć edycję swojego zadania. W górnej części edytora możesz napisać tytuł, który będzie wyświetlany uczącemu się w zestawie kart, a w polu Opis zadania podać instrukcję. Po zakończeniu naciśnij przycisk Dodaj, aby dodać pierwszą kartę. W polu Tekst wpisujesz słowo w Twoim języku i poniżej w polu Odpowiedzi, wpisujesz tłumaczenie na język docelowy. Następnie możesz wstawić obrazek w polu Obraz. Zgodnie z tą samą procedurą dodasz więcej kart. Kiedy zakończysz tworzenie ćwiczenia, zapisujesz i możesz je wyświetlić na koncie H5P. Kiedy otworzysz to zadanie w H5P, w pasku adresu przeglądarki internetowej znajdziesz link, który może być później używany w procesie tworzenia stron na WordPress. Najprostszym sposobem na utworzenie własnej witryny WordPress jest utworzenie konta na stronie wordpress.com. Nazwa witryny wykorzystywana w procesie rejestracji zostanie później użyta, jako link do witryny WordPress, np. My-site.wordpress.com. Po uzyskaniu dostępu do witryny WordPress w pierwszej kolejności należy wybrać podstawowy układ witryny. Następnie można tworzyć strony internetowe i dodawać treści interaktywne wykonane w H5P w prosty sposób.

 

Zasoby użyte do opracowania narzędzia (ludzie, sprzęt itd.)

Jeśli chodzi o wykorzystane zasoby, w zakresie wyposażenia potrzebowaliśmy komputera z dostępem do Internetu. Dwóch pracowników pracowało nad rozwojem narzędzi, z których jeden przygotował koncepcję narzędzia i opracował treści, a drugi pomagał w kwestiach technicznych (tworzenie ćwiczeń w H5P i umieszczanie ich na WordPress). Aby utworzyć niektóre z ćwiczeń, wykorzystano strony takie jak Pixabay lub Freeimages do znalezienia odpowiedniego obrazka. Innym zasobem, który może być pomocny w tworzeniu ćwiczeń, mogą być słowniki internetowe, na przykład Oxford Online Dictionary. Opracowanie podobnego narzędzia komuś, kto wykonuje to po raz pierwszy, nie powinno zająć więcej niż 4-6 godzin, w zależności od ogólnych umiejętności informatycznych.

Problemy napotkane w procesie opracowywania narzędzia

Głównym problemem było znalezienie właściwej treści. Podczas tworzenia ćwiczeń przy użyciu zdjęć, problemem może być znalezieniem właściwego obrazu. “Narzędzia i metody użyte do opracowania” opisują proces konfigurowania witryny WordPress za pomocą usługi wordpress.com, jest to najprostszy sposób dla użytkowników nietechnicznych, jakkolwiek WordPress może być również zainstalowany na serwerze należącym do Szkoły lub użytkownika. Samodzielne podejście jest zalecane tylko dla doświadczonych użytkowników i administratorów IT, ale zapewnia więcej możliwości konfiguracji i dostosowywania w trakcie tworzenia witryny WordPress.


Korzystanie z narzędzia

Dydaktyczna analiza narzędzia

Wprowadzenie

Test on Technology – ćwiczenie słownictwa to narzędzie, które może być używane do nauczania/uczenia się słownictwa. Narzędzie jest skierowane do studentów na poziomach A2-B1, i prezentuje / testuje podstawowe słownictwo związane z IT. Jako narzędzie dydaktyczne może być bardzo skuteczne, zwłaszcza w przypadku młodszych uczących się, ze względu na zastosowanie zdjęć i ćwiczeń interaktywnych. Przykładowe ćwiczenia to karty dialogowe, karty z obrazkiem, przeciąganie tekstu i pytania pojedynczego wyboru.

Opis możliwych zastosowań w klasie

Narzędzie to może być wykorzystane, jako materiał dodatkowy, uzupełniający podręcznik podczas pracy nad tematami związanymi z IT, w klasie lub jako praca domowa, lub do tworzenia niezależnych, autorskich lekcji opartych na przygotowanych tu ćwiczeniach. Można je wykorzystać wykonując zadanie jedno po drugim i sprawdzając odpowiedzi uczących się (korzystając z tablicy interaktywnej) lub mogą być wykonywane i sprawdzane przez samych uczących się (przy użyciu komputerów lub urządzeń mobilnych), a następnie sprawdzane przez nauczyciela z wykorzystaniem tradycyjnego testu (nauczyciel może też spróbować wykonać eksperyment – podać tę samą listę słówek dwóm grupom, gdzie jedna grupa uczy się metodą tradycyjną, a druga używając wyżej wymienionego narzędzia. Następnie należy przygotować ten sam test dla obu grup i porównać wyniki). Można to rozszerzyć, wprowadzając dyskusję, odpowiednie materiały wideo lub bardziej tradycyjne gry słowne, aby dalej ćwiczyć materiał.

Plusy i minusy

Może to być skutecznym narzędziem do ćwiczenia słownictwa, ponieważ łączy tekst, obraz i dźwięk, co oznacza, że angażuje różne zmysły, a tym samym ułatwia zapamiętanie. Inną rzeczą jest to, że ten sam zestaw słów ćwiczy się w różnych zadaniach, przy użyciu różnego rodzaju ćwiczeń, co również powinno pomóc w lepszym przyswajaniu słownictwa. Bardzo ważną zaletą tych narzędzi jest to, że można je używać na urządzeniach mobilnych.

Słabym punktem tego narzędzia jest to, że nie daje możliwości obliczenia wyniku.

Wniosek

To narzędzie zostało opracowane, jako przykład i jego głównym celem jest zaprezentowanie nauczycielom języków możliwości wdrażania tego typu narzędzi do procesu nauczania. Zadanie opisane tutaj jest tylko jednym z wielu możliwych zadań dostępnych w H5P. Dla nauczycieli, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat H5P i rozwijać swoje umiejętności, na stronie internetowej, w sekcji Przykłady do pobrania, dostępne są liczne informacje i obszerne instrukcje, opisujące jak przygotować każde z tych zadań.


Analiza techniczna narzędzia

Narzędzie (tutaj WordPress CMS) może być wykorzystane, jako bezpłatna usługa dla użytkowników nietechnicznych dzięki wordpress.com. Narzędzie to posiada łatwy w obsłudze interfejs użytkownika, wiele opcji konfiguracji (znacznie więcej w wersji autonomicznej), wiele motywów, które można używać bezpłatnie a które sprawiają, że witryna staje się bardzo atrakcyjna dla użytkowników.

 


Pobierz plan lekcji w PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *